Samorządowe Dokumenty Uczelniane

E – Załącznik nr 5 – Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie przedsięwzięcia

E – Załącznik nr 6 – Preliminarz zadania

Załącznik nr 1 – Wniosek o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej

Załącznik nr 2 – Lista członków

Załącznik nr 3 – Informacja o składzie zarządu organizacji

Załącznik nr 4 – Zgoda na umieszczenie danych na stronie PK

Załącznik nr 5 – Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie przedsięwzięcia

Załącznik nr 6 – Preliminarz zadania

Załącznik nr 7 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 8 – Wyniki rozeznania rynku

Załącznik nr 9 – Protokół wręczenia nagród

Załącznik nr 10 – Zestawienie dokumentów finansowych -gotówkowych

Załącznik nr 11 – Rozliczenie projektu

Załącznik nr 12 – Plan rocznej działalności uczelnianej organizacji studenckiej

Załącznik nr 13 – Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej

Załącznik nr 14 – Wzór uchwały

Załącznik nr 15 – Wniosek o dofinansowanie projektu uczelnianej organizacji studenckiej

Załącznik nr 16 – Wzór statutu uczelnianej organizacji studenckiej

Scroll to Top
Skip to content