Zgłoś się do Komisji PSPK

W przypadku numeru albumu zaczynającego się od "U-" wpisz bez myślnika.
Jeśli studiujesz na studiach magisterskich, podaj numer semestru taki, jaki masz w USOS (liczony ponownie od rozpoczęcia etapu studiów).
Opisz swoją motywację, to ona zadecyduje o dołączeniu Cię do komisji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Komisji Stałych i Doraźnych Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.