Zarząd

Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej jest…

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Przewodnicząca Zarządu

Lorem ipsum

Anna Lis

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Przewodnicząca komisji ds. wizerunku i promocji

Lorem ipsum

Marcin Gurdak

Sekretarz

Lorem ipsum

Kacper Teterka

Przewodniczący komisji ds. finansów

Lorem ipsum

Karolina Hering

Przewodnicząca komisji ds. jakości kształcenia

Lorem ipsum

Sebastian Banucha

Przewodniczący komisji ds. kół naukowych i organizacji studenckich

Lorem ipsum

Rafał Woźniak

Przewodniczący komisji ds. Osiedla Akademickiego PK

Lorem ipsum