Organizacja

Jak do nas trafić lub skontaktować się?


Biuro Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
ul. Rejtana 15 (DS1)
75-507 Koszalin
tel. +48 94 345 30 76
email: samorzad@tu.koszalin.pl

O ORGANIZACJI

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej jest najwyższym organem samorządności studenckiej działającym na Politechnice Koszalińskiej. Organami podległymi Parlamentowi Studentów Politechniki Koszalińskiej są Samorządy Wydziałowe, Rada Osiedla Domów Studenckich, Koła Naukowe i Organizacje Studenckie.

Parlament Studentów reprezentuje ogół studentów i prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych.

Organami Samorządu są organy kolegialne i organy jednoosobowe.

Organami kolegialnymi są:

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej

Zarząd Parlamentu

Komisja Rewizyjna

Wydziałowe Samorządy Studentów