Obniżenie opłaty z tytułu zamieszkania w DS

W przypadku numeru albumu zaczynającego się od "U-" wpisz bez myślnika.
Jeśli studiujesz na studiach magisterskich, podaj numer semestru taki, jaki masz w USOS (liczony ponownie od rozpoczęcia etapu studiów).
Wpisz numer jako ciąg cyfr. Może być potrzebny do weryfikacji treści zgłoszenia.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia! Poinformujemy Cię, gdy zostanie ono rozpatrzone.

Opisz swoją aktywność studencką, to na jej podstawie zostanie podjęta decyzja o przyznaniu zniżki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Koszalińską moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetworzenia i rozpatrzenia wniosku dot. obniżenia opłaty za zamieszkanie w Domu Studenckim na terenie Osiedla Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.