Komisje stałe i doraźne

Komisja ds. finansów

Lorem ipsum

W skład komisji wchodzą:

  • Teterka Kacper – przewodniczący

Komisja ds. jakości kształcenia

Lorem ipsum

W skład komisji wchodzą:

  • Hering Karolina – przewodnicząca

Komisja ds. kół naukowych i organizacji studenckich

Lorem ipsum

W skład komisji wchodzą:

  • Banucha Sebastian – przewodniczący

Komisja ds. Osiedla Akademickiego PK

Lorem ipsum

W skład komisji wchodzą:

  • Woźniak Rafał – przewodniczący

Komisja ds. wizerunku i promocji

Lorem ipsum

W skład komisji wchodzą:

  • Lis Anna – przewodnicząca