Koła i Organizacje Studenckie

Nad finansowaniem, działaniem oraz zakładaniem nowych Kół i Organizacji Studenckich czuwa Komisja ds. Kół i Organizacji Studenckich Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej.

Wszelkie informacje oraz pytania należy wysyłać na adres:

przewodniczacy.pspk@tu.koszalin.pl lub samorzad@tu.koszalin.pl

 

Organizacje Studenckie:

Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej

Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Radio Internetowe „Jantar”

Klub Fantastyki Chimera

Yacht Club Politechniki Koszalińskiej

Akademicki Klub Lotniczy „DEDAL”

Klub Rajdowy Politechniki Koszalińskiej

Organizacja Studencka The North Fashion

Koło Dziennikarskie „WIDZIMISIĘ”

Organizacja Miedzywydziałowa CCC TECH

 

Koła Naukowe

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji:

Studenckie Koło Naukowe AQUA

Koło Naukowe Studentów Politechniki Koszalińskiej BIOANALITYKA

Studenckie Koło Naukowe „Koło Młodych PZIiTB”

Koło Geodezyjne AZYMUT

Wydział Mechaniczny:

Koło Naukowe Techniki Rolniczej i Leśnej „Agroinżynier”

Koło Naukowe Studentów Politechniki Koszalińskiej „Fooding”

Koło Naukowe Automatyki „Delta

Studenckie Koło Naukowe „Inżynier”

Koło Naukowe „Energetyka w Rolnictwie”

Studenckie Koło Naukowe „ProEnergy”

Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki „ElektroENERGA”

Koło Naukowe Logistyki LOGTECH

Studenckie Koło Naukowe NOFROST

Studenckie Koło Naukowe “4Energy”

Wydział Elektroniki i Informatyki:

Koło Pasjonatów Elektroniki Politechniki  Koszalińskiej

Koło Naukowe Grupa NET Politechniki Koszalińskiej

Koło Pasjonatów Informatyki i Automatyki

Wydział Technologii i Edukacji:

Studenckie Koło Naukowe Terapii Zajęciowej

Studenckie Koło Naukowe „Bez Oporu”

Koło Naukowe „DRON”

Studenckie Koło “Pedagogika Przeżyć”

Studenckie Koło Inżynierii Biomedycznej ImBio

Wydział Humanistyczny:

Studenckie Koło Naukowe Public Relations „Futura”

Studenckie Koło Naukowe „Redakcja Akademicka”

Studenckie Koło Naukowe Filologów „Anglicus”

Politologiczne Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Forum Debaty Demokratycznej

Wydział Nauk Ekonomicznych:

Studencki Klub Przedsiębiorczości
Studenckie Koło Naukowe Finansów – POLTECH KOSZALIN
Koło Młodych Ekonomistów