Członkowie oraz Komisje Stałe

Skład Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

.

Zarząd Parlamentu Studentów

Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
Julia Małecka-Nowosielska (WAiW)

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

Sekretarz Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

.

Przewodniczący Komisji Stałych

Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
Karolina Fabisz (WTiE)

Kultury i Sportu Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
Ziemowit Bejgrowicz (WILŚiG)

Finansów Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

Wizerunku i Promocji Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
Miłosz Pawłowski (WEiI)

Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Koszalińskiej
Sebastian Banucha (WTiE)

Osiedla Akademickiego Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej

.

Pozostali członkowie

Wydział Inżynierii Lądowe, Środowiska i Geodezji
Adriana Maciuszek

Wydział Technologii i Edukacji
Marcin Gurdak
Kacper Kurek

Wydział Elektroniki i Informatyki
Mateusz Porębski

Wydział Mechaniczny
Aleksandra Guzowska
Agnieszka Kulas

Wydział Architektury i Wzornictwa
Karolina Hering
Izabela Komasa

Wydział Nauk Ekonomicznych
Klaudia Ruchlewicz
Paulina Kubiak
Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Wydział Humanistyczny
Natalia Brych
Paweł Sobiecki

.

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Łukasz Głowiński (WEiI)

Zapisz

Zapisz