Senat

Członkowie Senatu z ramienia Studentów Politechniki Koszalińskiej

Wydział Mechaniczny
Katarzyna Kośka
Bartłomiej Struski

Wydział Technologii i Edukacji
Kaja Erber

Wydział Inżynierii Lądowej, Geodezji i Środowiska
Adrian Jędruszczak
Jagoda Gładysz

Wydział Nauk Ekonomicznych
Michał Gołasz