Senat

Członkowie Senatu z ramienia Studentów Politechniki Koszalińskiej

Wydział Mechaniczny
Katarzyna Kośka

Wydział Technologii i Edukacji
Kaja Erber

Instytut Wzornictwa
Daria Prądzyńska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Adrian Jędruszczak
Jagoda Gładysz

Wydział Nauk Ekonomicznych
Aleksandra Jeż