Organizacja

Jak do nas trafić lub skontaktować się?wejscie_pspk

Biuro Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej
ul. Rejtana 15 (DS1)
75-507 Koszalin
tel. +48 94 345 30 76
email: przewodniczacy.pspk@tu.koszalin.pl
email: samorzad@tu.koszalin.pl

O ORGANIZACJI

Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej jest najwyższym organem samorządności studenckiej działającym na Politechnice Koszalińskiej. Organami podległymi Parlamentowi Studentów Politechniki Koszalińskiej są Samorządy Wydziałowe, Rada Osiedla Domów Studenckich, Koła Naukowe i Organizacje Studenckie.

Parlament Studentów reprezentuje ogół studentów i prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych.

Organami Samorządu są organy kolegialne i organy jednoosobowe.
Organami kolegialnymi Samorządu są:

  1. Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej (PSPK),
  2. Zarząd Parlamentu,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Samorządy Studentów – Wydziałowe i Instytutowe,
  5. Sąd Koleżeński.