Komisje PSPK

W strukturze Parlamentu Studentów działają następujące komisje:

  • Komisja ds. Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów PK – Dominika Dwulit
  • Komisja Kultury i Sportu Parlamentu Studentów PK – Paweł Mencfel
  • Komisja Finansów Parlamentu Studentów PK – Michał Gołasz
  • Komisja Wizerunku i Promocji Parlamentu Studentów PK – Emilia Mielniczuk
  • Komisja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PK – Bartłomiej Struski
  • Komisja Osiedla Akademickiego Parlamentu Studentów PK – Bartosz Dąbrowski
  • Komisja Rewizyjna – Adrian Jędruszczak