Komisje PSPK

W strukturze Parlamentu Studentów działają następujące komisje:

  • Komisja ds. Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów PK – Patrycja Dzierżyńska
  • Komisja Kultury i Sportu Parlamentu Studentów PK – Kenneth Wolde
  • Komisja Finansów Parlamentu Studentów PK – Piotr Gawron
  • Komisja Wizerunku i Promocji Parlamentu Studentów PK – Daria Prądzyńska
  • Komisja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PK – Michał Gołasz
  • Komisja Osiedla Akademickiego Parlamentu Studentów PK – Rafał Woźniak
  • Komisja Rewizyjna – Adrian Jędruszczak