Zmiana regulaminu zakładania oraz finansowania kół i organizacji studenckich

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy regulamin kół i organizacji studenckich, który powstał przy współpracy Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej oraz Działu Studenckiego PK. Link znajduje się poniżej oraz w nowej zakładce (Koła i Organizacje Studenckie) w menu strony.

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2016/Regulamin_rejestracji_i_finansowania_SKN_2016.pdf