Absolutorium PSPK

Na zwyczajnym zebraniu Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej w dniu 20.12 2016 odbyło się głosowanie  nad absolutorium dla zarządu.

Absolutorium uzyskali:

Remigiusz Knitter Przewodniczący Parlamentu Studentów
Łukasz Burzawa Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Angelika Dąbrowska Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej
Kaja Erber Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów
Bartosz Dąbrowski p.o. Przewodniczącego Komisji Osiedla Akademickiego
Bartłomiej Struski Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komisji Kół Naukowych oraz Organizacji
Michał Wardęga Przewodniczący Komisji Finansów
Jagoda Gładysz Sekretarz Parlamentu Studentów

Absolutorium nie uzyskali:

Damian Rączka Przewodniczący Komisji Wizerunku i Promocji